چرا خیلی ها از نوشیدن چای محلی امتناع میورزند و علت آن را تلخ بودن چای میگویند؟

 به طور کلی تلخی چای محلی ناشی از وجود ساقه های خشک شده در چای است که برای بالا بردن وزن چای از آن استفاده می کنند. بعضی بر این باورند که وجود همین ساقه ها هست که باعث رنگ پذیری چای میشوند، اما در واقع اینطور نیست.

برگ های چای حاوی رنگدانه های طبیعی هستند و هر چقدر که برگ های چای شکسته تر شود، چای رنگ بیشتری خواهد داشت. با این حال اکثر مردم ترجیح میدهند چای را به صورت قلم خریداری کنند و این نوع از چای را محلی می دانند. که در این صورت رنگ پذیری کمتری دارد و احتمال تلخی آن نیز بیشتر است.