اخیرا گفته شده که به دلیل مواد مضری که در اثر دودی کردن غذاها بوجود می آید از مصرف آن پرهیز کنید اما همچنان هستند کسانی که به این نوع از غذاها علاقه مندند.

در شمال کشور و در خطّه گیلان اکثر مردم تمایل به خوردن بعضی از غذاهای دودی دارند که جز غذاهای سنتی آنان بوده مانند ماهی دودی، برنج دودی و...

دودی کردن در گذشته به صورت آتش روشن کردن با کاه بوده اما امروزه آنطور که گفته میشود با مواد پلاستیکی این کار انجام میشود.

در مورد برنج هم، دودی کردن به صورت سنتی و امروزی وجود دارد که به روش سنتی اصطلاها "فارسونکاه" گفته میشود که با آتش زدن کاه، برنج ها را دودی میکنند، این روش نسبت به دیگر روش ها طعم، عطر و رنگ بهتری به برنج ها داده و آن را از دیگر برنج ها متمایز میکند.

در مصرف برنج دودی نباید زیاده روی کرد زیرا باعث مشکلات گوارشی میشود، برای مصرف آن بهتر است مقدار کمی از برج دودی را با برنج های معمولی قاطی کرده.