حاج علی اصغر بشلیده - کشاورز شالی من - خرید برنج هاشمی، خرید بادام آستانه اشرفیه

آقای محمد بهزاد

آقای محمد بهزاد فرهنگی بازنشسته و در حال حاضر یکی از چای کاران گیلانی میباشد، ایشان جزو معدود کسانی هستند که چای را بصورت سنتی و دستی چیده و خشک میکنند.

با ما تماس بگیرید

به مدیریت آقای اکبرزاده
0911-149-3727