حاج علی اصغر بشلیده - کشاورز شالی من - خرید برنج هاشمی، خرید بادام آستانه اشرفیه

آقای عبدالله ربیعی

آقای عبدالله ربیعی کشاورز جوان و پرتلاش اهل آستانه اشرفیه هستند، محصولات ایشون برنج هاشمی و چای محلی میباشند.

با ما تماس بگیرید

به مدیریت آقای اکبرزاده
0911-149-3727